Loading...

Zeiss Cirrus HD-OCT 500

Zeiss Cirrus HD-OCT 500 pripada najnovijoj generaciji OCT uređaja sa širokim obimom kliničke primjene. Ovaj aparat je odlična pomoć u dijagnostici glaukoma, retinalnih oboljenja, procjeni mrežnice kod hirurgije katarakte kao i vizuelizaciji prednjeg segmenta kod oboljenja rožnice. Ovaj uređaj kombinuje nekoliko naprednih tehnologija:

 • Selective Pixel Profiling™ - optimizira svaku osvjetljenu tačku i na taj način omogućava detaljnu vizuelizaciju ključnih promjena koje s eposmatraju.

 • Novi Enhanced Depth Imaging – fokusira signal na duble strukture i na taj način omogućava vizuelizaciju dubljih struktura žilnice.

 • Komparativne reference – omogućava pristup različitim normativnim bazama za procjenu izgleda glave optičkog nerva, debljine sloja nervnih vlakana, debljine ganglijskih čelija, debljine makule, odnosno momentalnu identifikaciju odstupanja od normalnih anatomskih odnosa.

 • Precision FoveFinder™ - omogućava automatsko i precizno lociranje fovee i centrira ETDRS rešetku za tačnu komparaciju sa normalnim vrijednostima.

 • Novi FastTrac™ sistem prađenja – omogućava dobijanje tačne slike posmatranog tkiva smanjujući artefakte koji nastaju kao posljedica pomjeranja pacijenta.

 • Detaljno praćenje promjena – svaki raniji snimak urađen na ovom aparatu omogućava poređenje svake tačke unutar njega sa novim snimkom i na taj način vizuelizira pormjene u bilo kojem djelu snimka.

 • Napredna analiza retinalnog pigmentnog epitela – omogućava identifikaciju i mjerenje retinalnog pigmentnog eopitela (RPE), oštećenja nastala usljed druza i geografsku atrofiju kao i prađenja veličine i obima primjena tokom vremena.

 • Analiza sloja ganglijskih ćelija – omogućava praćenja ranih promjena u makuli koje zahvataju ganglijske ćelije. Ove promjene se automatski mjere uz pomoć FocusFinder™.

 • Autocenter™ - nakon što je načinjen snimak optičkog nerva, aparat automatski centrira krug mjerenja oko optičkog nerva – nezavisno od operatora. Aparat automatski mjeri debljinu sloja nervnih vlakana kao i parametre optičkog nerva uključujući neuroretinalni obod, oštećenja retinalnog pigmentnog epitela i druge promjene.

 • Guided Progression Analysis (GPA™) – omogućava pristup kompletnoj isstoriji pacijenta, odnosno praćenje i identifikaciju promjena tokom perioda praćenja.

 • Pregled prednjeg segmenta oka – omogućava vizuelizaciju komornog ugla i rožnice kao i mogućnost mjerenja debljine rožnice.


Više informacija dostupno OVDJE