Loading...

TONOREF™ III

Auto Ref / Kerato / Tono / Pachymeter - Tonoref™ III predstavlja kombinaciju nekoliko aparata: autorefraktometar, keratometar, tonometar i pahimetar. Tonoref™ III predstavlja najnoviju generaciju aparata za mjerenje refrakcije oka kombinirajući vrijednosti dobijene u centralnom dijelu rožnice do 3.5 mm dijametra i perifernijem dijelu rožnice do 6 mm dijametra, kako bi se dobila najtačnije moguće vrijednsoti. Na osnovu ovih mjerenja omogućeno je mjerenje uticaja širine zjenice na vidnu oštrinu u uslovima smanjenog osvjetljenja. Mjerenje intraokularnog pritiska je sa visokim stepenom tačnosti uzimajući u obzir i korigovanu vrijednost intraokularnog pritiska izmjerenu na osnovu vrijednosti debljine rožnice. Prilikom mjerenja zakrivljenosti rožnice ovaj aparat koristi dvostruki prsten koji onemogućava gređke mjerenja nastale zbog pomjeranja kapaka. Ovaj aparat ima i mogućnost mjerenja akomodacije, intenziteta zamućenja leće u cilju boilje dijagnostike katarakte.

Više informacija dostupno OVDJE