Loading...

Operacioni mikroskop LuxOR™ LX3 sa Q-VUE™

Operacioni mikroskop LuxOR™ LX3 sa Q-VUE™ predstavlja najnoviju generaciju operacionih mikroskopa koji hirurgu omogućava maksimalnu vizuelizaciju u toku operativnog zahvata prednjeg i stražnjeg segmenta oka, kombinujući nekoliko naprednih tehnologija:

 

  • ILLUMIN-i® tehnologija primjenjuje paralelne svjetlosne zrake koje osvjetljavaju veću površinu, te omogućavaju šest puta veću površinu crvenog refleksa kao i stabilnost istog uz veću dubinu fokusa na različitima udaljenostima, bez obzira na veličinu zjenice, centriranje slike i pomjeranje pacijenta.

  • Q-VUE™ vizuelizacija za asistenta omogućava trodimenzionalnu nezavisnu vizuelizaciju operativnog polja za asistenta bez oduzimanja dijela svjetlosti iz vidnog polja operatora.

  • AMP tehnologija omogućava prolaz veče količine svjetlosti tokom operativnih zahvata stražnjeg segmenta i omogućava preuzimanje 100% svjetlosti reflektovana od mrežnice tokom operativnog zahvata.

  • LIBERO-XY™ komunikacioni sistem i displej iznad okulara – omogućava potpunu kontrolu položaja mikroskopa preko više komandi na dodir.

  • Video mogućnosti – omogućava snimanje operativnih zahvata u više video formata velike rezolucije.

  • Elektromehanički sistem za pomjeranje i centriranje – omogućava lagano pomjeranje i centriranje mirkoskopa u različitim položajima neophondim za različite operativne zahvate prednjeg i stražnjeg segmenta oka.


Više informacija dostupno OVDJE