Loading...

Cjenovnik laboratorijskih usluga

Hematologija i koagulacija

Usluga Cijena
Kompletna krvna slika 5 KM
DKS 5 KM
Retikulociti 10 KM
Sedimentacija eritrocita 5 KM
Protrombinsko vrijeme 10 KM
Vrijeme krvarenja i vrijeme zgrusavanja 5 KM
Fibrinogen 15 KM
Amiloid A 40 KM
Usluga Cijena
Methemoglobin 30 KM
D-Dimer 35 KM
Protein C 48 KM
Protein S aktivnost 48 KM
Lupusna antitijela30 KM
Lupus antikoagulans (LA1)30 KM
Lupus antikoagulans potvrdni (LA2)30 KM
Lupus antikoagulans index (LA 1/2)30 KM

Anemija

Usluga Cijena
Vitamin B12 30 KM
Folna kiselina 30 KM
Transferin 25 KM
Saturacija transferina 13 KM
Željezo u serumu 5 KM
UIBC 5 KM
Usluga Cijena
Hapatoglobin 25 KM
Eritropoetin 40 KM
Methemoglobin 30 KM
Ferritin 30 KM
TIBC 5 KM

Srčani markeri

Usluga Cijena
CK 10 KM
CK-MB 12 KM
Troponin I30 KM
Troponin T 30 KM
Usluga Cijena
BNP 45 KM
Pro – BNP 55 KM
Mioglobin 30 KM

Urin

Usluga Cijena
Mikroskopski pregled sedimenta urina 5 KM
Bakar u urinu/24h urinu 55 KM
Klirens kreatinina/24h urinu 10 KM
Mikroalbumini u urinu 23 KM
Usluga Cijena
Urinokultura sa antibiogramom 15 KM
VMA (Vanilmandelična kiselina) u urinu 40 KM
Kateholamini 110 KM

Spolni hormoni

Usluga Cijena
LH 20 KM
FSH 20 KM
Progesterone20 KM
Prolactin 20 KM
Testosterone 20 KM
DHEA-S 30 KM
Usluga Cijena
Estradiol 20 KM
βHCG 20 KM
Set od 6 reproduktivnih hormona 100 KM
AMH - Anti Mullerian hormon 50 KM
Roma index 70 KM
Inhibin A 50 KM
Inhibin B 40 KM

Tumor markeri

Usluga Cijena
AFP - jetra, testisi 30 KM
Ca 125 - jajnik 20 KM
Ca 19-9 - pankreas, kolon20 KM
TPSA - prostata 20 KM
fPSA - prostata 20 KM
TPSA i fPSA 40 KM
Ca 50 - kolon 45 KM
Ca 15-30 - dojka 20 KM
CEA - opšti, kolon 20 KM
Usluga Cijena
Ca 72-4 - želudac 30 KM
HE4 - jajnik 45 KM
Roma index 75 KM
Beta HCG - testis, mola 25 KM
CYFRA 21-1 - pluća40 KM
ACE - sarkoidoza30 KM
Beta 2 mikroglobulin - limfom25 KM
Protein S-100 - melanom, mozak65 KM
Homicystein55 KM

Dijabetes

Usluga Cijena
HbA1C 15 KM
OGTT 10 KM
Šuk na tašte i 2h nakon jela10 KM
Fruktozamin 15 KM
Insulin 30 KM
Usluga Cijena
Anti-Insulinska At (IAA) 35 KM
C-Peptid 30 KM
IgE na humani insulin 35 KM
Glukagon 50 KM

Alergeni i intolerancije

Usluga Cijena
Set inhalacionih alergena 60 KM
Set nutritivnih alergena60 KM
Netolerancija na hranu, IgG, 90 namirnica 280 KM
Usluga Cijena
Netolerancija na hranu-screen 349 namirnica 60 KM
Program ishrane 40 KM

Biohemija

Usluga Cijena
Glukoza 3 KM
Urea 5 KM
Kreatinin u s/u5 KM
Holesterol 5 KM
Trigliceridi 5 KM
HDL 5 KM
APO A 12 KM
APO B 12 KM
Lipoprotein A-LPA 25 KM
Direktni bilirubin 5 KM
Total Bilirubin 5 KM
Tripsin 35 KM
Pankreasna elastaza 65 KM
Kisela fosfataza 8 KM
Prostatična kisela fosfataza 8 KM
Holinesteraza 12 KM
ACE - antiotenzim - konvertirajući enzim 30 KM
Dao - diamino oksidaza 30 KM
RF - latex 2 KM
Set od 10 biohemijskih i hematoliških analiza (šuk,bun,cre,ast,alt,chol,tgl,kks,se,urin) 35 KM
Usluga Cijena
Ukupni protein 5 KM
Albumini 5 KM
CK-NAC - kreatin kinaza 5 KM
Uric - acid 5 KM
Lipaza 12 KM
LDH 10 KM
AST 5 KM
ALT 5 KM
GGT 5 KM
ALP - Alkalna fosfataza 5 KM
αAMY u s/u 10 KM
Aldolaza 25 KM
CRP 10 KM
K 10 KM
Na 10 KM
Ca 8 KM
Bikarbonati - alkalna rezerva10 KM
Mg8 KM
P8 KM
Bikarbonati (alkalna rezerva)10 KM

Mikroelementi

Usluga Cijena
Bakar 15 KM
Hrom 70 KM
Nikl 55 KM
Molibden 60 KM
Selen 45 KM
Usluga Cijena
Zink 20 KM
Jod 65 KM
Kadmijum 60 KM
Antimon60 KM

Hormoni štitne žlijezde

Usluga Cijena
Hormoni štitne žlijezde u kompletu (TSH,FT3,FT4) 40 KM
TSH 15 KM
FT315 KM
FT4 15 KM
Anti-TPO 20 KM
Anti-Tg 20 KM
Usluga Cijena
Tireoglobulin 25 KM
Kalcitonin 30 KM
PTH intakt 30 KM
Antitijela na TSH receptore 40 KM
Vitamin D30 KM

Hormoni nadbubrežne žlijezde

Usluga Cijena
ACTH 20 KM
Kortizol 25 KM
Adrenalin40 KM
Noradrenalin 40 KM
Dopamin 40 KM
Kateholamini u plazmi/urinu - (adrenalin, noradrenalin, dopamin) 110 KM
Usluga Cijena
Serotonin 80 KM
Aldosteron 40 KM
Renin (PRA) 45 KM
Metanefrin 50 KM
Free Metanefrin80 KM
Normetanefrin70 KM

Hormoni hipofize

Usluga Cijena
Oksitocin 90 KM
Hormon rasta(HCG) 30 KM
Usluga Cijena
Vazopresin-ADH 54 KM

Imunologija

Usluga Cijena
ASO - Antistrepto test 20 KM
Imunoglobin E, lgE 26 KM
Imunoglobin G, lgG 20 KM
Usluga Cijena
Reuma faktor 20 KM
Imunoglobin A, lgA 20 KM
Imunoglobin M, lgM 20 KM

Hepatitis

Usluga Cijena
HbsAg 35 KM
Usluga Cijena
HbsAt 35 KM

Dijagnostika Helicobacter pylori

Usluga Cijena
Helicobacter pylori IgA 30 KM
Helicobacter pylory IgG 30 KM
Helicobacter pylori IgM35 KM
Set Helicobacter pylori (IgA,IgG,IgM) 90 KM
Helicobacter pylori izdisajni test 90 KM
Usluga Cijena
Helicobacter pylori Ag u stolici 30 KM
Helicobacter pylori brzi skrining test 15 KM
Borrelia burgdorferi lgM At 40 KM
Borrelia burgdorferi lgG At 40 KM

Pregled stolice

Usluga Cijena
Koprokultura 20 KM
Svarljivost 24 KM
Okultno krvarenje 15 KM
Stolica na CALPROTEKTIN 70 KM
Usluga Cijena
Crijevni paraziti i protozoe 24 KM
ROTA virus 23 KM
Helicobacter pylori 30 KM

Lijekovi

Usluga Cijena
Karbamazepam 35 KM
Phenobarbiton 35 KM
Usluga Cijena
Litijum 15 KM
Valproična kiselina 35 KM

Vitamini

Usluga Cijena
Vitamin B12 30 KM
Vitamin B1 (Thiamin) 50 KM
Vitamin B7 H (Biotin) 55 KM
Usluga Cijena
Vitamin B2 (Riboflavin) 50 KM
Vitamin B6 (Pridoxal) 50 KM